Спеццены на аппараты

Договор оферты купли-продажи товара

Публічний договір (оферта)

купівлі-продажу товару

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://medicalaser.com.ua Даний договір є публічним договором та договором приєднання, тобто укладений відповідно до статей 633, 634 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованого договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді

 

1.     Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір купівлі-продажу товару (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Продавця та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом. Товар призначений виключно для професійного використання і не використовується для особистих потреб. Продавець не несе відповідальності за розрахунок потрібної потужності товару чи його характеристик для виконання робіт із застосуванням товару.  Товар не призначений для домашнього використання у якості не професійної техніки.

1.3 Сайт Продавця за посиланням https://medicalaser.com.ua створений зокрема для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Продавця, юридична особа чи фізична особа-підприємець, та купує Товар виключно для професійного використання відповідно до умов п. 1.2 Договору.

1.5. Продавець – Фізична особа – підприємець Тихорук Денис Валерійович, діючий на підставі витягу з державного реєстру платників єдиного податку №1726563400586 від 02.03.2017 р., відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якого: 04205, м. Київ, просп. Оболонський, буд. 26, кв. 103

 

2.     Предмет договору.

 

2.1. Продавець зобов'язується передати належний йому Товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його на умовах Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Продавця, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 

3.     Оформлення замовлення

 

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті Продавця через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Продавця Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи, код ЄДРПОУ для юридичної особи або індивідуальний податковий номер фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Продавця.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на сайті Продавця.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. Договору.

3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Продавця або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

4.     Ціна, порядок передачі і доставки товару.

 

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Продавця.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Продавця не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує  відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.5. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.6. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку /або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.7. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 

4.8. Товар передається Продавцем Покупцеві тільки після сплати Покупцем повної вартості товару на розрахунковий рахунок або в касу Продавця.

4.9. Товар Покупцеві передається в офісі Продавця і Покупець зобовязаний прибути для приймання товару у офіс Продавця.

4.10. Якщо покупець не може прибути у офіс Продавця для приймання Товару, то Товар може бути відправлений Продавцем Покупцеві службою доставки (курєрською, поштовою чи іншою) за проханням Покупця.

4.11. Продавець не несе відповідальності за якість транспортування Товару службою доставки і пошкодження Товару у процесі транспортування не буде розглядатися як гарантійний випадок.

4.12. Перехід права власності на Товар відбувається після його передачі Покупцеві на підставі підписаного Покупцем акту прийому-передачі Товару.

4.13. Покупець зобов’язаний підписати акт прийому-передачі Товару. Термін дії гарантійних зобовязань починає рахуватися з дати підписання Покупцем акту прийому-передачі Товару.

4.14. Якщо Товар був направлений Покупцеві Продавцем за проханням Покупця службою доставки, то Покупець у строк два дні з моменту отримання Товару від служби доставки зобовязаний підписати та надіслати акт прийому-передачі Товару Продавцеві рекомендованим листом. Якщо Покупець не підписав акт-прийому передачі і не відправив його на протязі двох днів Продавцю рекомендованим листом, то Сторони вважають, що Покупець отримав Товар належної якості.

4.15. Якщо покупець не підписав акт прийому-передачі Товару з якихось причин, а Товар був надісланий Покупцеві службою доставки на прохання Покупця, то Сторони домовились, що у такому випадку строк дії гарантії на Товар становить 14 (чотирнадцять) днів з дня фактичного отримання Товару Покупцем, що підтверджується документами про вручення Товару Покупцеві службою доставки.

4.16. Товар повинен бути упакований Продавцем таким чином, щоб виключити псування або знищення його на період до прийняття Товару Покупцем.

4.17. Заміна або повернення Товару належної якості від Покупця проводиться протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його отримання.

4.18. Заміна Товару, його частин чи комплектуючих належної якості після строку, встановленого для випадків повернення Товару, не передбачена і можлива тільки за додаткову плату при наявності технічної можливості у Продавця.

4.19. У звязку з військовим станом Продавець має право надати Покупцю інструкцію до апарата, дипломи про проходження навчання та інші документи у електронному вигляді. Після закінчення військового стану ці документи будуть надані у паперовій формі на вимогу Покупця. Гарантійний талон у паперовій формі також може бути наданий після закінчення військового стану на вимогу Покупця, а на період дії військового стану встановлюється строк гарантії згідно пункту 6.1 даного Договору.

 

5.Права та обов'язки сторін.

 

5.1. Обов'язки Продавця:

5.1.1. Передати Покупцеві обраний ним Товар у повній комплектності.

5.1.2. Провести безкоштовне навчання для двох осіб, вказаних Покупцем, які будуть працювати з придбаним Товаром і надавати за його допомогою послуги, а також видати таким особам іменні сертифікати, які вказують на здатність навчених осіб правильно експлуатувати Товар. Навчання здійснюється у навчально-методичному центрі Продавця (або у учбово-тренувальному центрі «Медікалазер»).

5.1.3. Провести платне навчання осіб, які будуть працювати з Товаром, якщо Покупець бажає провести навчання більше, ніж двох осіб, або бажає провести навчання на своїй території.

5.1.4. Надавати Покупцеві консультації з питань експлуатації Товару за допомогою доступних засобів зв’язку. Консультування здійснюється виключно у робочі дні з 9 до 18 години. У інший час консультації не надаються. 

 

5.2. Обов'язки Покупця:

5.2.1. Оплатити Товар згідно з умовами даного Договору.

5.2.2. Прийняти Товар (у подальшому – обладнання), перевірити його комплектність і працездатність.

5.2.3. Підписати акт прийому-передачі Товару.

5.2.4. Суворо виконувати встановлені технічні умови по запуску і подальшій експлуатації Товару.

5.2.5. Направити до моменту початку експлуатації Товару на навчання до учбово-тренувального центру компанії «Медікалазер» двох осіб, які пройдуть навчання і складуть іспит з правил експлуатації та користування Товаром. Направлення осіб на навчання має бути здійснено у такий строк, щоб особи пройшли навчання і склали іспит до моменту початку експлуатації Товару.

5.2.6. Допускати до роботи на даному обладнанні тільки тих осіб, які пройшли навчання і здали іспит по роботі на даному обладнанні, отримавши іменний сертифікат від Продавця або від учбово-тренувального центру компанії ТОВ «Медікалазер».

5.2.7. Проводити технічне обслуговування обладнання згідно графіка, визначеного в гарантійному талоні.

5.2.8. Надати Продавцю фото і відеоматеріали обладнання чи його роботи у випадках, якщо Покупець чи особи, які працюють на обладнанні, мають проблеми у роботі, чи потребують консультацій, або вважають, що обладнання зламалося чи працює з погіршенням характеристик. 

5.3. Права Продавця:

5.3.1. Здійснювати поставку Товару тільки після повної сплати його вартості.

5.3.2. Видавати іменні сертифікати про проходження навчання по роботі з Товаром тільки тим особам, які  успішно склали іспит після навчання роботі з Товаром.

5.3.3. Надавати консультації Покупцю з питань експлуатації Товару тільки у робочі дні з 9 до 18 години. У вихідні дні, а також поза межами робочих годин, консультації не надаються.

 

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця передачі Товару, що відповідає умовам, визначеним у розділі 2 даного Договору.

5.2.3. Вимагати заміну Товару або його доукомплектування згідно акту прийому-передачі, якщо Товар не відповідає комплектності чи не працездатний.

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов'язань згідно з Договором.

 

6. Гарантійні умови.

6.1. Строк гарантії на Товар вказаний у гарантійному талоні на Товар, який видається Покупцю разом з актом прийому-передачі Товару. Якщо у звязку з військовим станом Покупцю не було надано паперового гарантійного талону, то строк гарантії встановлюється 12,5 місяців (дванадцять місяців і пятнадцять днів) з моменту надходження оплати Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

6.2. Гарантія на Товар вважається дійсною тільки при пред'явленні Товару в оригінальній упаковці, разом з повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (із зазначенням найменування обладнання, його серійного номера, дати видачі, тривалості гарантійного обслуговування, наявністю печатки Продавця і підпису Покупця про ознайомлення з умовами гарантії, та відмітками про своєчасно пройдене технічне обслуговування).

6.3. Продавець, або сервісний центр, який за угодою з Продавцем здійснює гарантійне обслуговування, залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні Товару Покупцю, якщо:

- не пред’явлений гарантійний талон або у гарантійному талоні відсутній підпис Покупця;

- серійний номер на Товарі видалений, змінений або стертий;

- пошкоджені гарантійні маркери-пломби;

- використовувалися неоригінальні або неякісні витратні матеріали та охолоджуючі рідини, що призвело до виходу з ладу системи охолодження обладнання;

- не проводилося своєчасне технічне обслуговування у строки, визначені для Товару;

- під час гарантійного строку проводилися ремонти або технічне обслуговування поза межами сервісного центру Продавця або сервісного центру, який за угодою з Продавцем здійснює гарантійне обслуговування;

- під час гарантійного строку проводилась повна або часткова розбірка обладнання або його частин (насадок, маніпул, кабелів, шлангів, з’єднань, замків та іншого) не уповноваженими особами поза межами сервісного центру Продавця або сервісного центру, який за угодою з Продавцем здійснює гарантійне обслуговування;

- відсутня письмова заява Покупця з описом поламок і бажаних Покупцем об’ємів ремонту.

6.4. Сторони домовилися, що гарантійні зобовязання Продавця стосовно Товару припиняються, якщо вихід Товару (обладнання) чи його частин з ладу відбувся у наслідок:

- порушення правил експлуатації та зберігання;

- роботи обладнання у непередбачених режимах;

- порушення методик виконання робіт (процедур) з обладнанням, що призвело до непередбаченого технічними умовами попадання речовин, що використовуються при роботі обладнання, до корпусу чи частин обладнання (наприклад, попадання карбонових часточок на сапфірове скло насадок через недотримання відстані від насадки до карбону призводить до виходу скла з ладу, що не є гарантійним випадком);

- роботи у запилених приміщеннях, що призвело до попадання у корпус обладнання чи до його частин надмірної кількості пилу;

- роботи у приміщеннях, у яких порушується оптимальний температурний режим, встановлений для роботи обладнання, через що виникає перегрівання чи переохолодження обладнання;

- невірного встановлення і підключення обладнання на території Покупця;

- суттєвого і постійного перевищення допустимої температури у системі охолодження під час роботи обладнання;

- падіння обладнання (або його комплектуючих) з чи без зовнішнього пошкодження корпусу та його частин, але з наявністю внутрішніх пошкоджень від падіння;

- попадання усередину корпусу сторонніх речовин та рідин, комах, сторонніх предметів;

- зберігання обладнання без виконання на ньому роботи з порушенням допустимого інтервалу температур при зберіганні чи зберігання обладнання без упаковки, що призвело до попадання усередину обладнання чи його частин пилу;

- виникнення зовнішніх і внутрішніх механічних ушкоджень (зам’ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів на кристалі, процесорі і т.п.), отриманих у разі неправильної експлуатації, установки або при транспортуванні Товару чи падінні Товару;

- виникнення ушкоджень, отриманих у результаті аварії, або від дії вогню, або дії вологи;

- внесення змін в конструкцію обладнання поза межами сервісного центру Продавця;

- невідповідності технічним стандартам і нормам живильних, телекомунікаційних, кабельних мереж, у тому числі – при застосуванні стабілізаторів та трансформаторів струму;

- відсутності елементів обов’язкової комплектації Товару.

6.5. Гарантія на обладнання припиняється у випадку виходу з ладу Товару чи його частин через порушення правил експлуатації системи охолодження обладнання:

- використання охолоджуючих речовин, не рекомендованих виробником, або таких, які мають підвищений вміст солей, через що відбувається засмічення каналів охолодження у всіх частинах обладнання;

- забруднення системи охолодження бактеріальними осадами, які виникають через порушення графіку заміни охолоджуючих рідин, що призводить до засмічення каналів охолодження;

- механічні ушкодження рухомих і нерухомих частин с