Спецціни на апарати

Договір оферти

Договір оферти

про надання послуг з сервісного обслуговування,

гарантійного та не гарантійного ремонту

косметологічного лазерного обладнання чи косметологічного обладнання

 ТМ «Медикалазер».

 

 

ТОВ «Медикалазер-сервіс», надалі – «Виконавець», в особі директора Булатнікова Станіслава Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та власник косметологічного лазерного обладнання чи косметологічного обладнання ТМ «Медикалазер», яке потребує сервісного обслуговування, гарантійного чи негарантійного ремонту, надалі «Замовник», з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Даний Договір відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб та його істотні умови на надання і використання Послуг є однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття умов договору вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою сайту: https://medicalaser.com.ua та будь-яких інших веб-сторінках названого сайту, і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених нижче у п. 5.1 умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником послуг.

1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомленим і згодним з умовами цього Договору та, відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договору.

1.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.

1.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови оферти та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту оферти на сайті за адресою: https://medicalaser.com.ua і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем , якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

1.6. За цим Договором Виконавець здійснює ремонт виключно косметологічного лазерного обладнання та косметологічного обладнання ТМ «Медикалазер», у подальшому «Обладнання».

1.7. Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні послуг не гарантійного ремонту Обладнання, якщо запропоновані умови, якість та ціна ремонту, або гарантійні зобов’язання після ремонту не влаштовують Замовника.

1.8. Одне звернення за цим Договором через сайт Виконавця є одним замовленням Замовника. Договір на одне оплачене Замовником замовлення діє до моменту закінчення надання послуг за цим замовленням Виконавцем. Про закінчення надання послуг Виконавцем свідчить отримання Замовником Обладнання або безпосередньо у офісі Виконавця з підписанням акту здачі-приймання робіт, або відправлення Виконавцем Замовнику Обладнання через Нову пошту. При цьому роботи Виконавця вважаються виконані якісно і в повному обсязі, якщо на протязі 2 (двох) діб від Замовника не надійде на адресу Виконавця вмотивованих зауважень чи заперечень стосовно якості наданих послуг.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

2.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги з технічного обслуговування та ремонту Обладнання з оплатою згідно тарифів Виконавця.

2.2. Перелік робіт, об’єм робіт, їхню вартість та строки робіт визначає Виконавець окремо для кожного випадку звернення власника Обладнання.

2.3. Строк виконання робіт встановлюється Виконавцем від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) робочих днів, в залежності від об’єму чи складності поломки, а також в залежності від наявності запасних частин. Строк виконання робіт може бути подовжений Виконавцем без попереднього інформування Замовника, якщо для ремонту потрібні запасні частини чи деталі, яких у Виконавця немає на складі і такі запасні частини чи деталі потрібно закуповувати окремо.

 

3. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ.

 

3.1. Технічне обслуговування та ремонт може містити в собі наступні послуги чи роботи як окремо, так і у сукупності:

3.1.1. Початковий огляд Обладнання і тестування – огляд і перевірка працездатності Обладнання без розбирання корпусу та частин обладнання. Виконується безкоштовно.

3.1.2. Діагностика Обладнання – виявлення причин та об’ємів поламок Обладнання з розбиранням корпусу та частин Обладнання та застосуванням діагностичної апаратури, а також з видачею експертного висновку про поточний стан обладнання.

3.1.3. Планове технічне обслуговування Обладнання – технічне обслуговування, яке виконується у строки або раніше, визначені виробником Обладнання і вказані у Інструкціях з експлуатації Обладнання та у Договорах купівлі-продажу Обладнання, і включає в себе розбирання Обладнання та його частин, промивку системи охолодження, заміну витратних матеріалів, перевірку з застосуванням діагностичної апаратури та інше.

3.1.4. Позапланове технічне обслуговування Обладнання – технічне обслуговування, яке проводиться при порушенні строків, визначених виробником Обладнання і вказаних у Інструкціях з експлуатації Обладнання та у Договорах купівлі-продажу Обладнання. Проведення позапланового технічного обслуговування є підставою для зняття гарантійних зобов’язань Виконавця і виробника Обладнання. Позапланове технічне обслуговування включає в себе розбирання Обладнання та його частин, багаторазову промивку системи охолодження з застосуванням очищуючих засобів, заміну витратних матеріалів, перевірку з застосуванням діагностичної апаратури та інше. Строк позапланового технічного обслуговування - від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) днів. 

3.1.5. Розширене технічне обслуговування – технічне обслуговування, яке виконується для Обладнання, що експлуатувалося з порушеннями технічних умов чи не проходило планових технічних обслуговувань, чи з будь-якими порушеннями згідно п. 6.3-6.6, що призвело до інтенсивного забруднення Обладнання чи виходу Обладнання з ладу. Розширене технічне обслуговування повинно передувати призначенню гарантійного чи не гарантійного ремонту як окремий вид робіт, оскільки без очищення забрудненого Обладнання не можливо встановити точні причини і об’єми поломок. Розширене технічне обслуговування включає в себе розбирання Обладнання та його частин, багаторазову промивку системи охолодження з застосуванням очищуючих засобів, заміну витратних матеріалів, перевірку з застосуванням діагностичної апаратури та інше. Строк розширеного технічного обслуговування - від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) днів.

3.1.6. Гарантійний ремонт Обладнання – ремонт, на який розповсюджується дія гарантійних зобов’язань виробника Обладнання. Строки гарантійного ремонту вказані в п. 6.17 даного Договору.

3.1.7. Не гарантійний ремонт Обладнання – ремонт, на який не розповсюджується дія гарантійних зобов’язань виробника Обладнання, або ремонт, який здійснюється після закінчення гарантійного строку Обладнання, вказаного у Інструкціях з експлуатації Обладнання та Договорах купівлі-продажу обладнання. Строк не гарантійного ремонту - від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) днів.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ.

 

4.1. Замовник оформлює на сайті Виконавця заявку на виконання робіт, у якій обов’язково вказує всі дані відповідно до форми заявки. Відсутність заявки або відсутність будь-яких даних, зазначених у формі заявки є підставою для відмови Виконавця у наданні послуг Замовнику. Заповнення заявки та її надсилання Виконавцю є ознакою прийняття умов цього Договору з боку Замовника.

4.2. Після заповнення заявки Замовник доставляє Обладнання до офісу Виконавця у будь-який зручний для Замовника спосіб. Якщо Замовник доставляє Обладнання до офісу Виконавця самостійно, то Заявка може бути заповнена безпосередньо у офісі Виконавця.

4.3. Якщо обладнання надійшло до офісу Виконавця, а Замовник не заповнив повністю заявку та не надіслав її Виконавцю на протязі 1 (однієї) доби з моменту доставки Обладнання у офіс Виконавця, то Виконавець повертає Замовнику Обладнання на протязі 2 (двох) діб з відправкою Новою Поштою. При цьому Замовник має сплатити Виконавцю вартість доставки Обладнання від Виконавця до Замовника згідно рахунків Нової Пошти, або обладнання відправляється за рахунок Замовника.

4.4. Якщо Замовник не вкаже чи вкаже не повністю адресу, на яку Виконавець може повернути Обладнання з відправкою Новою Поштою згідно п. 4.3 Договору, то Замовник сплачує Виконавцю плату за зберігання Обладнання у офісі Виконавця у розмірі 200 (двісті) гривень за кожну добу зберігання, починаючи з четвертої доби від дати надходження Обладнання у офіс Виконавця.

4.5. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю Обладнання повністю укомплектованим з одночасною передачею Інструкції з експлуатації Обладнання із заповненим Гарантійним талоном, якій розміщений у Інструкції.

Якщо Замовник не передає Виконавцеві Інструкцію з експлуатації з повністю заповненим Гарантійним талоном, то Виконавець не проводить гарантійний ремонт обладнання, а проводить тільки платний не гарантійний ремонт Обладнання.

Якщо Замовник не передав обладнання повністю укомплектованим для перевірки роботи усіх частин обладнання, то Виконавець не несе відповідальності за якість проведення робіт чи ремонту і має право повернути Обладнання Замовнику у порядку, описаному у п. 4.3.

4.6. Обладнання, яке надійшло до офісу Виконавця, початково оглядається і тестується Виконавцем у строк до 3 (трьох) діб (у залежності від виду та об’єму поломок) з дня надходження Обладнання у офіс Виконавця. Для прискорення огляду і тестування Замовник на прохання Виконавця надає фото і відеоматеріали, на яких зафіксовано, який саме недолік чи поломку у роботі Обладнання і його ознаки було виявлено Замовником під час експлуатації Обладнання.

4.7. Після огляду Обладнання Виконавець може надати Замовнику попередні висновки про вартість и строки робіт, які потрібно виконати з Обладнанням. Якщо попередні висновки не задовольняють Замовника, або за попереднім тестуванням не вдалося виявити причину поломки то Виконавець може провести безплатну (для гарантійних випадків) чи платну (для не гарантійних випадків) діагностику обладнання з оформленням експертного висновку.

Висновок може бути наданий як з оформленням на фірмовому бланку, так і у вигляді електронного документа.

Сторони погоджуються, що строки проведення діагностики можуть становити від 1 (однієї) до 14 (чотирнадцяти) діб у залежності від складності діагностики.

4.8. Після діагностики Виконавець надає Замовнику інформацію про виявлені поломки та вартість і строки ремонту чи виконання робіт, а також іншу інформацію. Сторони домовилися, що інформація Виконавцем Замовнику може надаватися будь-яким способом – по телефону, на електронну пошту чи Вайбер.

Якщо Замовник погоджується з вартістю, строками виконання та можливостями надання гарантій після виконання робіт, то Замовник сплачує Виконавцю вартість робіт і Виконавець приступає до виконання.

Якщо Замовник не погоджується з висновками Виконавця про вартість, строки виконання та можливість надання гарантій після виконання робіт, то Обладнання повертається Замовнику. Замовник може забрати Обладнання самостійно, або Виконавець повертає Замовнику Обладнання на протязі 2 (двох) діб з моменту відмови Замовника з відправкою Новою Поштою. При цьому Замовник має сплатити Виконавцю вартість доставки Обладнання від Виконавця до Замовника згідно рахунків Нової Пошти, або обладнання відправляється за рахунок Замовника.

4.9. Якщо у ході виконання робіт будуть виявлені додаткові поломки чи виникне необхідність додаткових робіт, які неможливо було виявити при діагностиці (наприклад, вихід з ладу декількох радіоелектронних компонентів на різних платах, що неможливо виявити при діагностиці, а тільки під час послідовної заміни), то Виконавець повідомляє про це Замовника і погоджує з Замовником додатковий об’єм ремонтних робіт. Якщо Замовник не погоджується на додатковий об’єм ремонтних робіт, то Виконавець виконує тільки погоджені роботи і передає Обладнання Замовнику у тому стані, у якому Обладнання перебуває на кінець виконання робіт.

4.10. Після виконання усіх робіт Обладнання передається Замовнику. Виконавець повідомляє Замовника про закінчення робіт, а Замовник повинен на протязі 3 (трьох) діб забрати Обладнання з офісу Виконавця зручним для нього способом. Якщо Замовник не забирає Обладнання, то Виконавець зберігає Обладнання платно з оплатою 100 (сто) гривень за добу, починаючи з четвертої доби з моменту повідомлення Замовника про готовність його Обладнання.

Якщо Замовник хоче отримати обладнання з доставкою Новою Поштою, то Замовник сам сплачує вартість доставки свого Обладнання.

 

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

 

5.1. Оплата усіх робіт чи послуг проводиться на умовах передплати Замовника. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця даний Договір набуває чинності.

5.2. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань не пізніше 1-го банківського дня з моменту надходження на його розрахунковий рахунок повної оплати за роботи чи послуги.

5.3. Вартість послуг визначається Виконавцем і розраховується для кожного замовлення окремо.

5.4. Вартість послуг включає у себе вартість витратних матеріалів.

5.5. У випадку необхідності Виконавець може виставити Замовнику окремий рахунок на оплату запасних частин до Обладнання або запропонує придбати такі запчастини окремо у акредитованих постачальників, які гарантують потрібну якість запасних частин.

5.6. Орієнтовна вартість діагностики Обладнання - 1 000 грн. Орієнтовна вартість технічного обслуговування - від 3 000 грн до 9 000 грн. в залежності від типу апарата та складності робіт. Вказані вартості є тільки орієнтовними.

 

 

6. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ.

 

6.1. Строк гарантії на Обладнання вказаний у гарантійному талоні на товар, який видається Замовнику разом з актом прийому-передачі Обладнання при купівлі.

6.2. Гарантія на Обладнання вважається дійсною тільки при пред'явленні Обладнання в оригінальній упаковці, разом з повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (із зазначенням найменування Обладнання, його серійного номера, дати видачі, тривалості гарантійного обслуговування, наявністю печатки продавця і підпису Замовника про ознайомлення з умовами гарантії, та відмітками про своєчасно пройдене технічне обслуговування Обладнання).

6.3. Виконавець залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні Обладнання Замовнику, якщо:

- не пред’явлений гарантійний талон або у гарантійному талоні відсутній підпис Замовника;

- серійний номер на Обладнанні видалений, змінений або стертий;

- пошкоджені гарантійні маркери-пломби;

- використовувалися неоригінальні або неякісні витратні матеріали та охолоджуючі рідини, що призвело до виходу з ладу системи охолодження Обладнання;

- не проводилося своєчасне технічне обслуговування у строки, визначені для Обладнання;

- під час гарантійного строку проводилися ремонти або технічне обслуговування поза межами офісу Виконавця або сервісного центру, який за угодою з Виконавцем здійснює гарантійне обслуговування;

- під час гарантійного строку проводилась повна або часткова розбірка Обладнання або його частин (насадок, маніпул, кабелів, шлангів, з’єднань, замків та іншого) не уповноваженими особами поза межами офісу Виконавця або сервісного центру, який за угодою з Виконавцем здійснює гарантійне обслуговування;

- відсутня письмова заява Замовника, або заява, направлена за допомогою сайту Виконавця, з описом поломок і бажаних Замовником об’ємів ремонту.

6.4. Сторони домовилися, що гарантійні зобов’язання Виконавця стосовно Обладнання припиняються, якщо вихід Обладнання чи його частин з ладу відбувся у наслідок:

- порушення правил експлуатації та зберігання;

- роботи Обладнання у непередбачених режимах;

- порушення методик виконання робіт (процедур) з Обладнанням, що призвело до непередбаченого технічними умовами попадання речовин, що використовуються при роботі Обладнання, до корпусу чи частин Обладнання (наприклад, попадання карбонових часточок на сапфірове скло насадок через недотримання відстані від насадки до карбону призводить до виходу скла з ладу, що не є гарантійним випадком);

- роботи у запилених приміщеннях, що призвело до попадання у корпус Обладнання чи до його частин надмірної кількості пилу;

- роботи у приміщеннях, у яких порушується оптимальний температурний режим, встановлений для роботи Обладнання, через що виникає перегрівання чи переохолодження Обладнання;

- невірного встановлення і підключення Обладнання на території Замовника;

- суттєвого і постійного перевищення допустимої температури у системі охолодження під час роботи Обладнання;

- падіння Обладнання (або його комплектуючих) з чи без зовнішнього пошкодження корпусу та його частин, але з наявністю внутрішніх пошкоджень від падіння;

- попадання усередину корпусу Обладнання чи його частин сторонніх речовин та рідин, комах, сторонніх предметів;

- зберігання Обладнання без виконання на ньому роботи з порушенням допустимого інтервалу температур при зберіганні чи зберігання Обладнання без упаковки, що призвело до попадання усередину обладнання чи його частин пилу, чи зберігання Обладнання без злиття рідини з системи охолодження;

- виникнення зовнішніх і внутрішніх механічних ушкоджень (зам’ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів на кристалі, процесорі і т.п.), отриманих у разі неправильної експлуатації, установки або при транспортуванні Обладнання чи падінні Обладнання;

- виникнення ушкоджень, отриманих у результаті аварії, або від дії вогню, або дії вологи;

- внесення змін в конструкцію Обладнання поза межами сервісного центру Виконавця;

- невідповідності технічним стандартам і нормам живильних, телекомунікаційних, кабельних мереж, у тому числі – при застосуванні стабілізаторів та трансформаторів струму;

- відсутності елементів обов’язкової комплектації товару.

6.5. Гарантія на Обладнання припиняється у випадку виходу з ладу Обладнання чи його частин через порушення правил експлуатації системи охолодження обладнання:

- використання охолоджуючих речовин, не рекомендованих виробником, або таких, які мають підвищений вміст солей, через що відбувається засмічення каналів охолодження у всіх частинах Обладнання;

- забруднення системи охолодження бактеріальними осадами, які виникають через порушення графіку заміни охолоджуючих рідин, що призводить до засмічення каналів охолодження;

- механічні ушкодження рухомих і нерухомих частин системи охолодження.

6.6. Гарантія не діє у випадках, коли пошкодження чи несправність Обладнання сталися у наслідок пожежі, ураження блискавкою чи зумовлені іншими природними явищами.

6.7. Технічне обслуговування Обладнання під час гарантійного строку відбувається тільки у офісі Виконавця - компанії ТОВ «Медикалазер», за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 28.

6.8. Адреса офісу Виконавця може змінюватися, про що Виконавець додатково повідомляє Замовника.

6.9. Перед відправкою товару на технічне обслуговування, Замовник зобов’язаний перевірити адресу сервісного центру у Виконавця.

6.10. Доставка товару на технічне обслуговування здійснюється за рахунок Замовника і включає в себе витрати на пересилку товару (обладнання) службою доставки чи іншим способом та на додаткове пакування товару, якщо таке необхідне. Якщо Замовник не сплачує витрати на перевезення товару, то він самостійно доставляє товар до сервісного центру Виконавця та забирає товар з сервісного центру.

6.11. Сторони домовилися, що починаючи з другого технічного обслуговування згідно гарантійного талону Замовник сплачує рахунки за технічне обслуговування на умовах повної передплати робіт за тарифами сервісного центру.

6.12. Сторони домовилися, що якщо у процесі експлуатації Обладнання отримає пошкодження, які Замовник буде вважати гарантійним випадком, а Виконавець з цим не буде погоджуватися та наведе обгрунтування, то Замовник погодиться з висновком Виконавця. Якщо ж Замовник не погодиться з висновком Виконавця, то Обладнання може бути передане на експертизу до такого експерта, який має кваліфікацію і сертифікацію для проведення експертиз косметологічного лазерного та косметологічного Обладнання. Сторони домовилися, що визначення гарантійності чи не гарантійності того чи іншого випадку відбуватиметься з використанням технічного посібника Тихорука Д.В. "Візуальна ідентифікація причин не гарантійних поломок лазерних та косметологічних апаратів компанії "Медикалазер" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80611 від 27.07.2018 р.), але не виключно, можуть застосовуватися і інші технічні матеріали.

6.13. Якщо Замовник не провів вчасно чергове планове технічне обслуговування Обладнання і прострочив його більше ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів, то гарантія на Обладнання припиняється з дати, що визначається як дата чергового технічного обслуговування плюс 28 (двадцять вісім) календарних днів.

6.14. Обладнання на ремонт чи гарантійне обслуговування надається Покупцем тільки разом з заявою у паперовій чи електронній формі, у якій вказуються причини звернення та дається опис поломок Обладнання, та гарантійним талоном. При відсутності заяви з описом поломок та гарантійного талону ремонт і гарантійне обслуговування не виконується.

6.15. Строки гарантії на додаткове обладнання до Обладнання вказані в пункті 6 гарантійного талону.

6.16. Виїзний ремонт Обладнання не передбачений через неможливість проведення повної діагностики Обладнання на території Замовника. Але у певних випадках, коли об’єм робіт чи суть поломок встановлена точно, Виконавець може надати послуги технічного обслуговування чи ремонту на території Замовника за договірну плату. При цьому Виконавець не дає гарантій якості такого ремонту.

6.17. Строки гарантійного ремонту встановлюються від 1 (одного) до 28 (двадцяти восьми) робочих днів, згідно законодавства України про захист прав споживачів. Термін ремонту у кожному конкретному випадку визначається Виконавцем з урахуванням складності ремонту. Виконавець повідомляє про строк ремонту Замовника.

6.18. Якщо під час будь-якого з видів ремонту чи будь-якого з видів технічного обслуговування будуть виявлені такі пошкодження обладнання, які неможливо було виявити при початковому огляді обладнання під час прийому обладнання у ремонт, чи знадобляться для ремонту чи технічного обслуговування деталі для отримання яких потрібен додатковий час, то Сторони домовилися, що Виконавець має право подовжити строки ремонту чи технічного обслуговування.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

 

7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Надати повні відомості, необхідні для виконання робіт Виконавцем.

7.1.2. Оплатити послуги Виконавця в повному обсязі, відповідно до наданих розрахунків.

7.1.3. Прийняти Обладнання після надання послуг у строки, визначені даним Договором.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Отримувати від Виконавця інформацію про хід ремонтних робіт.

7.2.2. Відмовитися від Замовлення до моменту оплати.

7.3. Виконавець зобов’язаний:

7.3.1. Надати якісні послуги.

7.4. Виконавець має право:

7.4.1. Відмовитись від надання послуг Замовнику до моменту оплати послуг Замовником, якщо поломка є не гарантійною.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 

8.1. Сторони домовились, що будь-які комерційні ризики неефективної експлуатації Обладнання чи недосягнення економічних показників експлуатації Обладнання Замовником Замовник несе самостійно і не може пред'являти Виконавцю претензії з цих питань.

8.2. Сторони домовились, що ризики повного чи часткового невиконання правил роботи з Обладнанням працівниками Замовника чи особами, які проходили навчання для роботи з Обладнанням, після проходження навчання цими працівниками чи особами у продавця обладнання Замовник несе самостійно.

8.3. Сторони домовились, що Виконавець не розглядає пропозиції Замовника про заміну товару чи його повернення, крім випадків заміни, визначених чинним законодавством України про захист прав споживачів.

8.4. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язань.

8.5. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати настання обставин повідомити в письмовій формі іншу Сторону.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за роботу і гарантійні зобов'язання стосовно Обладнання в разі передачі у користування, експлуатацію або продаж Обладнання іншим особам, які не пройшли навчання і не мають відповідних сертифікатів допуску до роботи на даному Обладнанню. Сторони домовилися, що наявність практичних чи теоретичних навичок роботи на подібному обладнанні інших моделей чи інших виробників не вважається достатнім досвідом для роботи на Обладнанні, і робота таких осіб на ньому є підставою для відмови Виконавця у гарантійному обслуговуванні.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

9.1. Договір набуває чинності з моменту оплати замовлення Замовником і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по оплаті і прийому-передачі послуг.

9.2. Умови даного Договору не можуть бути змінені для прийнятих і оплачених замовлень.

9.3. Всі суперечки пов’язані з даним Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

9.5. Після акцептування цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.6. Визнання будь-якого пункту Договору недійсним не спричиняє визнання недійсним усього Договору.

 

10. РЕКВІЗИТИ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медикалазер-сервіс»

Код за ЕДРПОУ 43384676 п/р UA073220010000026002490000442 у банку АТ «Універсал Банк»

Адреса: Україна, м. Київ, проспект Оболонський 28.

Телефон для довідок: 0 800 300 151, (044) 500 85 62

Електронна пошта: contact@medicalaser.com.ua